Regulamin

Zasady zamieszczania miejsc na mapie

– Każdy może zgłosić miejsce do zaznaczenia na mapie – służy do tego formularz w zakładce „zgłoś miejsce”.
– Umieszczenie miejsca na mapie jest bezpłatne.
– Osoba zgłaszająca miejsce jako pola obowiązkowe musi zaznaczyć nazwę miejsca, miejscowość oraz kontakt do siebie.
– Zgłoszone miejsca poddawane są weryfikacji dokonywanej przez portal VegeMapa.pl. Weryfikacja (zgodność danych) może trwać od kilku do kilkunastu dni.
– Wszystkie lokale, których główny profil (tj. większość menu) nie opiera się na kuchni bezmięsnej, kwalifikują się do kategorii „vege-friendly”.
– W przypadku jeśli jedno miejsce zostanie zgłoszone przez użytkownika mapy oraz przez restauratora – pierwszeństwo mają dane zgłoszone przez restauratora.
– W przypadku jeśli jedno miejsce zostanie zgłoszone przez kilku użytkowników – podczas weryfikacji dane zostaną potwierdzone i ostatecznie ustalone w kontakcie z właścicielem zgłoszonego lokalu.
– Dane na temat miejsca na mapie, dostarczone przez właściciela lokalu, zawsze mają pierwszeństwo nad danymi zgłoszonymi przez użytkowników, o ile ich weryfikacja przebiegła pomyślnie.
– Wszystkie miejsca na mapie będą aktualizowane i weryfikowane co 6 m-cy od daty zamieszczenia na mapie.